Patenty

Užitný vzor číslo 21590. Vyměnitelné ventilové sedlo.

Technické řešení je určené pro armatury u kterých dochází vlivem proudění média ventilem k opotřebení sedlové části ventilu, to je dosedací, těsnící nebo regulační plochy v armatuře. K tomuto dochází zejména u armatur na páru, vodu, agresivní chemické sloučeniny, nebo u tepelně zatížených armatur. Řešení je určené zejména pro pojistné, uzavírací, regulační ventily a déle pro armatury kde dochází k opotřebení ploch vlivem škrcení nebo uzavírání průřezu kanálu mechanickým členem kuželkou.

Ventilové těleso armatury obsahuje výměnné šroubované sedlo, zajištěné proti pootočení lícovaným závitovým spojem. Spolehlivou těsnost zajišťuje předepjatý teplotně a chemicky odolný pružný prvek.  Sedlo je opakovatelně demontovatelné a lze jej kdykoliv mimo ventil jednoduše zabrousit, zalapovat, případně vložit nové jako náhradní díl přímo v provozní technologii. Tuto úpravu lze použít i pro repasovaná provedení, kde úpravou standardního tělesa dosáhneme požadovaného provedení závitového spoje. Výměnou sedla se také zvýší užitná hodnota armatury a to tím, že změnou provedení nebo materiálu  sedla je možné armaturu provozovat na jiných než původně navržených pracovních podmínkách.

Galerie